Tajemné číslo - 5. ročník

262
Předmět:
Matematika
Ročník:
5.
Učivo
Ma - násobení a dělení, Ma - počítání do milionu, Ma - porovnávání čísel
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Luštění, Počítání, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
13
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 528.33 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva:

číslo a jeho zobrazení, počet M, ST, DT, T, S, D a J, číslo a číselná osa – čísla před/za/mezi daným číslem, sčítání, odčítání, násobení a dělení jednociferným činitelem, násobky, čísla sudá a lichá, porovnávání čísel – menší/větší než, největší a nejmenší číslo, čísla x-ciferná (čtyřciferná, pěticiferná…), ciferný součet, rozložený zápis čísla, římské číslice, dělení se zbytkem, výpočet části celku, násobení desetinných čísel, …

OBSAH MATERIÁLU:

  • 18 barevných karet k hádání čísel
  • 18 čb karet k hádání čísel
  • řešení úloh na kartách
  • náměty pro další využití materiálu v hodinách matematiky

POPIS AKTIVITY:

  • Žáci obdrží hromádku kartiček.
  • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
  • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
  • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné číslo.
  • Indicie používají matematické termíny, se kterými se žáci v průběhu 5. ročníku seznámili.
  • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.