Detektiv - V lese

615
Předmět:
Prvouka, Přírodověda
Ročník:
2., 3., 4.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Pozorování, Psaní, Vyhledávání
Typ hry:
Detektiv
Téma:
Konec šk. roku, Léto, Prázdniny
Počet stránek:
10
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 6.31 MB
Přidat do košíku

použití: ekosystémy, les, rostliny, živočichové, pozorování v lese, záznam údajů do pracovního listu

OBSAH MATERIÁLU:

Pracovní list k pozorování přírody v lese k zaznamenání pozorovaných jevů ve 3 vyhotoveních (barevné v tabulce, barevné bez tabulky a čb verze).
Druhá strana pracovního listu k zaznamenání názvů rostlin a živočichů, které děti viděly v lese (podklad pro další diskuzi ve třídě a dohledávání informací v encyklopediích. 

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný k využití během vycházky do lesa či během pobytu na škole v přírodě, táboru, výletu aj.
Děti se učí vnímat svět kolem sebe a  pozorují ekosystém les.
Na první straně zaznamenají zadané jevy. U všeho, co uvidí si udělají fajfku ü .
Dále doplní názvy věcí, které splňují danou charakteristiku, např. je vysoké.
Na druhou stranu píší názvy všech rostlin a živočichů, které v lese pozorují. S těmito údaji dále pracujeme, např. ptáme se dětí, co o dané přírodnině věcí, necháme je vyhledávat v encyklopediích, či píší 1-2 věty o vybrané přírodnině.
Mohou si také vybrat jednu rostlinu nebo živočicha a vytvořit myšlenkovou mapu, např. s těmito údaji: Jak vypadá? Kde roste/žije? Stavba těla. Další informace.