1187
Interaktivní prezentace - děti přiřazují malé a velké tiskací písmeno a postupně se jim vybarvuje obrázek.
40 Kč
1096
Skládačka čtyř tvarů písma s obrázkem s patkovým i bezpatkovým písmem.
40 Kč
1095
Písmena tiskací a psací, přehled písmen na lavici, přehled písmen na formátu A4.
150 Kč
1094
Písmena k přiřazování - barevná i čb verze, písmena patková i bezpatková.
20 Kč
1092
6 přehledů s písmeny na lavici - názorná pomůcka
40 Kč
1073
Praktická pomůcka pro prvňáčky a druháky k vybavení tvarů písmen, barevná i čb verze, přiložena verze k dokreslení vlastní ilustrace či dopsání/opisu písmen.
40 Kč
1072
Pracovní list k bilancování uplynulého roku, vhodný již od 1. třídy.
22 Kč
1071
SADA - čtení s porozuměním, tematická slovní zásoba, svátky, roční období
100 Kč
1070
10 pracovních listů na čtení s porozuměním a orientaci na ploše, každý list ve trojím vyhotovení (velká tiskací písmena, malá tiskací písmena a psací písmo)
55 Kč
1069
Soubor aktivit ke čtení s porozuměním.
265 Kč
1066
13 pracovních listů na čtení s porozuměním a orientaci na ploše, každý list ve trojím vyhotovení (velká tiskací písmena, malá tiskací písmena a psací písmo)
55 Kč
1063
2 hry s rýmujícími se slovy - domino a magnety
30 Kč