5048
150 kartiček ke hře s převody jednotek délky
35 Kč
4975
Kartičky pro obtahování po linii.
40 Kč
4953
4 čb a 4 barevné plakáty na formátu A4
35 Kč
4876
Sada kartiček ke hře přebíjená pro násobení a dělení.
50 Kč
4875
100 kartiček s příklady na dělení pro hru přebíjená
30 Kč
4862
Sada her k počítání do 20.
200 Kč
4861
Kolíčkové kartičky pro sčítání, odčítání a dopočítávání do 20.
120 Kč
4860
121 kartiček s příklady na násobení v oboru malé násobilky
30 Kč
4854
461 kartiček pro hru přebíjená
38 Kč
4767
7 omalovánek z ČJ, Ma a Pr s řešením.
45 Kč
4638
Propojení matematiky (počítání do 20 s tajenkou) a prvouky (zvířecí rodinky).
35 Kč
4430
3 karetní hry k počítání do 15 bez přechodu
35 Kč