1236
36 puzzlí ve tvaru srdíček k procvičení násobení mimo obor násobilek
30 Kč
1234
Sada kolíčkových karet a pracovních listů k určení počtu do 10, pozorování shod a rozdílů a rozvoj grafomotoriky (obtahování po linii, spojování shodných obrázků).
35 Kč
1195
Interaktivní prezentace - zaokrouhlování čísel do 1 000 na desítky s odkrýváním obrázku.
40 Kč
1193
Interaktivní prezentace s násobením, kdy se dětem postupně odkrývá obrázek.
40 Kč
1190
Interaktivní prezentace - počítání do 100 s obrázkem
40 Kč
1189
6 her domino s počtem do 10
35 Kč
1186
Interaktivní prezentace - děti počítají příklady na násobení a postupně se jim vybarvuje obrázek.
40 Kč
1103
5 her domino k procvičení převodu desetinného zlomku na desetinné číslo, včetně smíšeného čísla
40 Kč
1093
Skládačka na vyvození desetinných čísel z desetinného zlomku ve dvou vyhotoveních (kruh, obdélník) + výukový plakát do třídy.
40 Kč
1076
3 hry po 6 příkladech k procvičení písemného dělení s QR kódy
40 Kč
1075
2 hry formou běhací aktivity s QR kódy na písemné dělení dvojciferným dělitelem
40 Kč
1053
Domino, puzzle, omalovánky, pracovní listy.
88 Kč