AU, eu, ou - vystřihni a nalep

3359
Předmět:
Český jazyk, Ukrajina a cizinci
Ročník:
1., 2.
Učivo
ČJ - dvojhlásky au, ou
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Přiřazování
Typ hry:
Vystřihni a nalep
Počet stránek:
13
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 7.02 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - dvojhlásky au, eu, ou 110 Kč

použití: pojmenování slov na obrázku, slovo a obrázek,, vytleskání slov, velká tiskací písmena, dvojhlásky (au, eu, ou), čtení s porozuměním

 

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 5 pracovních listů na formátu A4
1 pracovní list – ke slovům děti lepí obrázky s dvojhláskami au, eu, ou
1 pracovní list – ke slovům děti lepí obrázky s dvojhláskami au, ou
1 pracovní list – ke slovesům děti lepí obrázky s dvojhláskou ou
1 pracovní list – ke 12 slovům děti dokreslí obrázky
1 pracovní list – prázdná šablona ke tvoření dětmi
řešení pracovních listů
 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro nácvik čtení slov s dvojhláskami au, eu, ou. Zároveň procvičujeme čtení s porozuměním, tj. čtení slov a přiřazení obrázků k nim.

POPIS AKTIVITY:

Žáci si nastříhají dolní kartičky a nalepí je na příslušné místo v pracovním listu.