ČJ, Ma - říjnové opakování

6168
Předmět:
Český jazyk, Matematika
Ročník:
2.
Učivo
Ma - počítání do 20, ČJ - slabiky, ČJ - slova, ČJ - věty, ČJ - psací písmo, ČJ - abeceda
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Opakování, Pracovní list, Test
Druh činnosti:
Čtení, Doplňování, Počítání, Psaní, Řazení
Počet stránek:
15
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 10.08 MB
Přidat do košíku

použití:

ČJ - počet písmen ve slově, počet slabik ve slově, přepis vět, písmeno, slabika, slovo, věta, řazení slov podle abecedy

Ma – sčítání a odčítání do 20, počítání s přechodem,  porovnávání čísel, slovní úloha o n/méně, o n /více, tělesa

 

OBSAH MATERIÁLU:

2 opakovací testy do ČJ na formátu A4 pro skupinu A i B (1 strana pro každou skupinu)
2 opakovací testy do Ma na formátu A4 pro skupinu A i B (1 strana pro každou skupinu)
řešení PL

 

UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro krátké opakování učiva českého jazyka a matematiky cca na konci října.

 

Listy lze využít  jako:

domácí úkol
opakování v hodině formou samostatné práce se sebehodnocením ve formě smajlíků u cvičení
příprava na hodnocený test
hodnocený test