ČJ - omalovánky pro třeťáky na celý rok

10334
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3.
Učivo
ČJ - vyjmenovaná slova, ČJ - slovní druhy, ČJ - kat. podst. jmen, ČJ - kat. sloves
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
70 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list
Druh činnosti:
Doplňování, Kreslení a vybarvování, Třídění
Typ hry:
Barevné učení
Téma:
Moře, piráti, voda, Ovoce, Vesmír, Zvířata
Počet stránek:
54
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 33.53 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - omalovánky pro 3. ročník 270 Kč

OKRUHYrelaxační aktivita, omalovánky, slovní druhy, mluvnické kategorie podstatných jmen – pád, rod, číslo, mluvnické kategorie sloves – osoba, číslo, čas, vyjmenovaná slova B, L, M, P, S, V, Z, tvary vyjmenovaných slov, slova příbuzná

 

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 14 omalovánek pro třeťáky na formátu A4 + 14 PL
1 omalovánka – slovní druhy (1, 2, 5, 7, 8)
1 omalovánka – rod podstatných jmen
1 omalovánka – číslo podstatných jmen
1 omalovánka – pád podstatných jmen (1., 2., 3., 6., 7.)
1 omalovánka – tvary VS po B a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po L a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po M a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po P a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po S a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po V a slova příbuzná
1 omalovánka – tvary VS po Z a slova příbuzná
1 omalovánka – slovesa, osoba
1 omalovánka – slovesa, číslo
1 omalovánka – slovesa, čas
barevný klíč všech omalovánek na jednom listu na formátu A4
řešení omalovánek – každá samostatně na formátu A4
materiál je koncipovaný jako oboustranný pracovní list (první strana  - omalovánka, druhá strana – list na zápis slov z omalovánky + dopsání dalších slov s daným jevem)
 

 

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný k opakování učiva na konci 3. ročníku nebo na začátku 4. ročníku.
Žáci si procvičí mluvnické učivo 3. ročníku formou omalovánky – vybarvují daná pole dle kódu.
Žáci zapisují slova s danými jevy na druhou stranu omalovánky. Procvičují si tak celé tvary slov.