Di, ti, ni/dy, ty, ny - kruhy

374
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
1., 2.
Učivo
ČJ - di, ti, ni
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky, Pomůcka
Druh činnosti:
Manipulace, Psaní, Skládání
Typ hry:
Kruhy
Počet stránek:
10
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 4.35 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - di, ti, ni/dy, ty, ny 90 Kč

OBSAH MATERIÁLU:

  • Materiál obsahuje 12 kruhových karet.
  • Do dokumentu je vložená i čb verze pro nakopírování na barevné papíry.

POPIS AKTIVITY:

  • Slouží ke skupinové i individuální práci.
  • Úkolem žáků je vytvořit co nejvíce slov s použitím dané karty.
  • Vytvořená slova žáci zapisují do sešitu nebo na mazací tabulku.