Měkké a tvrdé souhlásky - kartičky s obrázky

379
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2.
Učivo
ČJ - měkké a tvrdé souhlásky
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pomůcka
Druh činnosti:
Doplňování, Manipulace
Typ hry:
Běhací aktivita, Kartičky
Počet stránek:
22
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 3.64 MB
Přidat do košíku

použití: individuální práce, práce ve skupině, práce s celou třídou, opakování pravopisu po měkkých a tvrdých slabikách, čtení slov, běhací diktáty, přepis slov

OBSAH MATERIÁLU:

  • Materiál obsahuje 170 kartiček s obrázky slov obsahujícími měkké a tvrdé slabiky, 170 nedoplněných popisků a 170 kartiček s doplněnými slovy a zvýrazněnými měkkými a tvrdými souhláskami.
  • Na jedné straně formátu A4 je 15 kartiček.
  • Každá kartička obsahuje obrázek, nedoplněné slovo a kartičku s doplněným slovem s barevným zvýrazněním měkkých a tvrdých souhlásek.
  • Kartičky můžete ponechat i s nedoplněným popiskem slova, nebo odstřihnout k následnému přikládání (obrázek + popisek).
  • Návrhy aktivit pro využití kartiček.