MLSPTJN - obrázkové skládačky

4485
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
1.
Učivo
ČJ - slova
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pracovní list
Druh činnosti:
Čtení, Doplňování, Kreslení a vybarvování, Manipulace, Řazení, Skládání
Typ hry:
Skládačky
Počet stránek:
19
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 9.57 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - obrázkové skládačky 80 Kč

použití: hláska-písmeno-slovo, skládání slov z písmen, slovo a obrázek, čtení slov, pořadí písmen ve slově

OBSAH MATERIÁLU:

2 x 18 dvojslabičných slov ke skládání z písmen MLSPTJN + samohlásky (velká tiskací + malá tiskací písmena)
na jedné straně formátu A4 je 9 slov
kartičky s celými slovy ke složení, které mohou fungovat jako malá nápověda
slova ke složení: lama, táta, tele, stan, seno, stáj, jáma, noty, nula, pije, jásá, taje, lije, máta, pata, létá, sype, mete
čb pracovní listy k zapsání slov dětmi
2 čb pracovní listy k zapsání slov dětmi ve třech stupních obtížnosti (slova s počátečním písmenem, slova s nápovědou dvou písmen a celá slova k dopsání)
 

POPIS AKTIVITY:

·Děti skládají individuálně, ve dvojici nebo malé skupině slova  z písmen. Nápovědou je jim obrázek.
·Skládačky procvičují pořadí písmen ve slově.
·Děti mohou složená slova opsat do sešitu.
·Doporučuji si dát do sáčku menší počet slov dle vyspělosti dětí (postačí 3 - 4 slova).
·Po skládání můžete využít i čb pracovní listy k zápisu slov. Jsou připraveny tři stupně obtížnosti k individualizaci práce.