Opakujeme pravopisné jevy ze 2. ročníku se skládačkou

8968
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
2., 3.
Učivo
ČJ - di, ti, ni, ČJ - dě, tě, ně, ČJ - měkké a tvrdé souhlásky, ČJ - pravopis ú/ů, ČJ - párové souhlásky
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
55 Kč
Druh materiálu:
Hra, Kartičky
Druh činnosti:
Doplňování, Manipulace, Přiřazování, Skládání
Typ hry:
Skládačky
Téma:
Povolání
Počet stránek:
42
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 16.76 MB
Přidat do košíku

okruhy: měkké a tvrdé souhlásky, pravopis ú/ů, ě, párové souhlásky, ě, pě, vě, mě, di, ti, ni, povolání, problémová úloha

 

OBSAH MATERIÁLU:

celkem 16 skládaček po 8 slovech ve dvou verzích ( s barevnými x čb obrázky povolání)
10 skládaček je zaměřeno na mix jevů (měkké x tvrdé souhlásky, ú/ů, ě),a 4 skládačky obsahují slova s párovými souhláskami a 2 skládačky obsahují skupiny (bě, pě, vě, mě, di, ti, ni)
 na jednom listu formátu A4 jsou dvě skládačky

 

POUŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro žáky 3. ročníku.
Je vhodné ho zařadit na počátku 3. ročníku jako opakování pravopisných jevů ze druhého ročníku. Lze ho však také využít na konci 2. ročníku.
Žáci si procvičí sčítání pravopis po měkkých a tvrdých souhláskách, ú/ů, párové souhlásky, di, ti,  ni… .
Ke slovu přiřadí doplněný jev.
Poté obrátí doplněný jev na druhou stranu. Pokud pracovali správně, dostanou bezchybně složený obrázek.