Popis obrázků a rozdílů

1230
Předmět:
Český jazyk, Anglický jazyk
Ročník:
3., 4., 5.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Omalovánka, Pracovní list
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Porovnávání, Psaní
Téma:
Zvířata
Počet stránek:
26
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 13.79 MB
Přidat do košíku

použití: popis obrázků, slovní zásoba – dům, byt, oblečení, školní pomůcky, hračky, vazba: there is/there are, vazba: How many … are there?, předložky místa, barvy, psaní, mluvení

OBSAH MATERIÁLU:

·10 pracovních listů na formátu A4 v angličtině

·10 stejných pracovních listů bez nadpisu – lze využít i pro jiné cizí jazyky nebo v českém jazyce k tvorbě vět

·na každém listu jsou dva obrázky k porovnání a linky pro zápis 10 vět

 

VYUŽITÍ MATERIÁLU:

·žáci tvoří věty, ve kterých popisují rozdíly na obrázcích a věty zapíší

·popisují počet předmětů, jejich barvu a umístění (užití předložek místa – in, on, under, next to, in front of, behind …)

·materiál slouží k rozvoji mluvních dovedností – vybraný žák popíše jeden obrázek, druhý žák hádá, který obrázek popisuje

·žáci si vzájemně dávají otázky na počet předmětů na obrázích – užití vazby: How many …?, např. How many apples are there? Druhý žák odpoví.

·barevný diktát – učitel diktuje žákům, kterými barvami mají dané předměty vybarvit. Žáci následně tvoří věty a obrázky popisují.