Pozorování venku

11623
Předmět:
Český jazyk, Prvouka
Ročník:
2., 3., 4.
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list
Druh činnosti:
Čtení, Doplňování, Pozorování, Psaní
Téma:
Den Země, Konec šk. roku, Zvířata
Počet stránek:
21
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 10.99 MB
Přidat do košíku

OKRUHYpozorování, smysly, živá příroda, neživá příroda, životabáseň, pětilístek, alfa box, přídavná jména, slovesa, počet slabik, počet písmen, vzory podstatných jmen

OBSAH MATERIÁLU

celkem 6 oboustranných pracovních listů, formát A5
na jednom listu formátu A4 je práce jsou 2 samostatné PL  - nutné odstřihnout
na jedné straně PL jsou vždy 9 úkolů spojených s pozorováním přírody, na druhé straně je většinou tvořivý úkol (napsat pětilístek, vytvořit životabáseň, napsat krátkou zprávu …)
1 PL od 2. ročníku – pozorování přírody skrze smysly, alfa box
1 PL od 2. ročníku – přídavná jména, ilustrace
1 PL od 2. ročníku – živá příroda, pětilístek
1 PL od 3. ročníku – neživá příroda, životabáseň
1 PL od 3. ročníku – český jazyk (mluvnické úkoly v přírodě), zpráva
1 PL od 4. ročníku – český jazyk (mluvnické úkoly v přírodě), tvorba básně nebo sloganu
 

POUŽITÍ MATERIÁLU

Materiál je vhodný pro žáky od 2. ročníku do 5. ročníku. Obsahuje soubor pracovních listů jak pro mladší, tak i starší žáky, takže ho můžete využívat po několik let (každý rok jiný úkol pro učení venku).
Je ideální na konci školního roku pro učení a opakování  v přírodě. Žáci se učí pozorovat přírodu kolem sebe. Pozorování zapisují do pracovních listů.