Slovní druhy - hra, zdarma

11104
Předmět:
Český jazyk
Ročník:
3., 4., 5.
Učivo
ČJ - slovní druhy
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
0 Kč
Druh materiálu:
Hra, Pracovní list
Druh činnosti:
Psaní
Počet stránek:
16
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 6.82 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - slovní druhy 200 Kč

Materiály zdarma jsou poskytovány jako forma dárku (poděkování) mým zákazníkům. 

OKRUHYdidaktická hra, slovní druhy

OBSAH MATERIÁLU

celkem 7 stran na formátu A4
strana 1 – podstatné jméno, přídavné jméno, sloveso (1, 2, 5)
strana 2 – 1, 2, 5, 7
strana 3 – 1, 2, 4, 5, 7
strana 4 – 1, 2, 4, 5, 6, 7
strana 5 – 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
strana 6 –  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
strana 7 -  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
ukázka řešení
 
POUŽITÍ MATERIÁLU
Materiál je vhodný pro žáky od 3. ročníku.
Žáci si procvičí určování slovních druhů.
  Materiál taktéž rozvíjí slovní zásobu žáků.