Tři králové pro druháky

6589
Předmět:
Český jazyk, Matematika
Ročník:
2.
Učivo
Ma - počítání do 20, Ma - počítání do 100, ČJ - abeceda, ČJ - druhy vět
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Pracovní list, Tematická sada
Druh činnosti:
Čtení, Počítání, Psaní, Řazení
Téma:
Tři králové
Počet stránek:
24
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 13.89 MB
Přidat do košíku

použití: čtení s porozuměním, sčítání a odčítání do 20, řazení slov podle abecedy, určování druhů vět, pravopis vlastních jmen, relaxační aktivita

OBSAH MATERIÁLU:

 

6 pracovních listů na formátu A4 s motivem Tří králů
řešení pracovních listů
1 úvodní list s obrázkem Ježíška, Marie a Josefa
1 pracovní list – čtení s porozuměním – Tři králové
1 pracovní list – čtení s porozuměním – dary Ježíškovi
1 pracovní list – český jazyk – řazení slov podle abecedy
1 pracovní list – český jazyk – určování druhů vět
1 pracovní list – matematika – řazení čísel do 100
1 pracovní list – matematika – počítání s tajenkou do 20  (luštění jmen králů)
 

POPIS MATERIÁLU:

Materiál slouží zejména jako tematická aktivita ke svátku Tří králů. Zároveň umožňuje pozvolné opakování učiva po vánočních svátcích. Děti opakují například řazení slov podle abecedy či počítání do 20. Materiál je doplněn obrázky, takže slouží i jako relaxační aktivita.

Doporučuji si k materiálu stáhnout text koledy ve formě miniknížky (nelepený notýsek): https://lesynapadu.cz/produkt/hudebni-vychova/tri-kralove-miniknizka-zdarma

 

Poznámka:

V mnoha materiálech se liší popis jednotlivých králů i to, který z nich má tmavou barvu pleti. Berte tedy tento materiál pouze jako aktivitu ke čtení s porozuměním a procvičení počítání bez nároku na správnost dějin jako takovou

Přijměte tuto aktivitu jako práci s různými zdroji informací a vlastní pátrání s dětmi.

Jako krále tmavé pleti v materiálu uvádím Kašpara.