Samohlásky s tvořením

1982
Předmět:
ČJ - genetická metoda, Český jazyk
Ročník:
MŠ, 1.
Učivo
ČJ - písmena
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
40 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Omalovánka
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Přiřazování, Psaní
Počet stránek:
19
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 8.48 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - čteme a kreslíme 120 Kč


použití: přiřazení slovo – obrázek, grafomotorika - obtahování obrázků, psaní tiskacích písmen, náslovná hláska

 

OBSAH MATERIÁLU:

 • 6 samohlásek – každá obsahuje 4 kartičky, celkem 24 kartiček
 • 7 omalovánek - obrázky na formátu A4 k obtahování ve větším formátu (jsou použity obrázky z malých kartiček) spolu s písmeny
 • na kartičkách jsou úkoly typu: modeluj velké tiskací písmeno s pomocí plastelíny, piš – obtahování velkého tiskacího písmene fixou na mazací tabulku, obtahuj – obrázek, který začíná danou samohláskou nebo vybarvi a přiřaď – barevné obrázky začínající danou samohláskou
 • upozornění – písmeno I je patkové viz náhled, u písmene Y nejsou obrázky k přiřazení, ale k obtáhnutí dvě ryby viz náhled

 

POPIS:

 • každá obsahuje 4 kartičky s tvořením
 • každá samohláska obsahuje 4 různé činnosti
 • úkolem dětí je písmeno vymodelovat, obtáhnout a napsat, obtáhnout obrázek s náslovnou hláskou nebo ho vybarvit, přiřadit k samohlásce další obrázky s náslovnou hláskou

 

TYPY ÚKOLŮ:

 • modeluj velké tiskací písmeno s pomocí plastelíny – děti si utvoří tenký váleček z plastelíny a vytvoří dané písmeno do jeho obrysu
 • piš – obtahování velkého tiskacího písmene fixou na mazací tabulku
 • obtahuj – obrázek, který začíná danou samohláskou nebo vybarvi, děti obtahují velmi tenkou fixou na mazací tabulku
 • přiřaď – barevné obrázky začínající danou samohláskou