Pochvaly třídního učitele, A5

6852
Předmět:
Hodnocení, organizace, Ostatní
Ročník:
1.stupeň ZŠ
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
45 Kč
Druh materiálu:
Hodnocení, Pro učitele
Počet stránek:
36
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 19.48 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
SADA - diplomy, pochvaly, pamětní listy 525 Kč

použití: hodnocení, pololetí, konec školního roku

 

OBSAH MATERIÁLU:

15 stran s pochvalami na formátu A4, tj. celkem 30 barevných pochval s výsledným formátem pochvaly A5
15 stran s pochvalami na formátu A4, tj. celkem 30 barevných pochval s výsledným formátem pochvaly A5
na jedné straně formátu A4 jsou 2 pochvaly
všechny pochvaly mají shodný čb rámeček, liší se textem (za co pochvala je) a obrázkem
pochvaly jsou navrženy pro úsporný tisk (bez barevného pozadí, čb rámeček, čb text a volitelně čb nebo barevný obrázek)
černobílé pochvaly lze tisknout na barevný papír
na stránce jsou vždy dva stejné diplomy jen   s obrázkem pro chlapce a pro dívku
 

TEXTY NA POCHVALÁCH:

 

za aktivní přístup k vyučování
za snahu a píli
za pečlivou domácí přípravu
za pomoc spolužákům
za kamarádské chování
za spolupráci ve skupině
za pokrok ve psaní
za pokrok ve čtení
za pěvecké výkony
za sportovní výkony
za pomoc třídě
za svědomité plnění svých povinností
za úspěšné zakončení 1. pololetí
za úspěšné zakončení 2. pololetí