Hrátky s beruškou

1234
Předmět:
Matematika
Ročník:
MŠ, 1.
Učivo
Ma - počítání do 10
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
35 Kč
Druh materiálu:
Kartičky, Pracovní list
Druh činnosti:
Kreslení a vybarvování, Počítání, Přiřazování
Typ hry:
Kolíčkové karty
Téma:
Valentýn
Počet stránek:
15
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 10.22 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:
Sada produktů Cena
VELKÁ SADA - počet a počítání do 10 800 Kč

použití: grafomotorika, počet do 10, vybarvení daného počtu do 5, obtahování po linii – grafomotorika, vyhledávání stejných obrázků - zrakové rozlišování, jaro, hmyz, Valentýn

 

OBSAH MATERIÁLU:

• 10 barevných kolíčkových kartiček s obrázkem berušky a počtem prvků do 10 k označení kolíčkem, kancelářskou sponkou nebo zakroužkováním, každá beruška má počet srdíček na krovkách od 1 do 10 – slouží k zalaminování a nastříhání na jednotlivé kartičky

•10 černobílých kolíčkových kartiček, které mohou být využity jako pracovní list

•na jednom listu formátu A4 je vždy 10 kolíčkových kartiček

•7 pracovních listů

 

PRACOVNÍ LISTY:

Materiál je vhodný k rozvoji grafomotoriky v MŠ nebo v 1. ročníku.

1.Děti spojují čarou berušky se stejným počtem srdíček, počet 1-5.

2.Děti spojují čarou berušky se stejným počtem srdíček, počet 6-10.

3.Vybarvování stejných berušek shodnou barvou pastelky, počet 1-10. Materiál slouží k orientaci na ploše.

4.Grafomotorika – pohyb uvnitř linie.

•Děti obtahují linie prstem.

•Pastelkou vyznačí linii v dutých cestách. Pracují vždy tam i zpět, několikrát po sobě. Stejně pracují i s jednotlivými liniemi.

5.Grafomotorika – obtahování po linii.

6.Vybarvování daného počtu berušek v oboru 1-5 podle počtu ok na kostce.

7.Hledání odlišného obrázku v řadě – zrakové rozlišování.