Testy z Ma se sebehodnocením na počátku 5. ročníku

774
Předmět:
Matematika
Ročník:
5.
Učivo
Ma - násobení a dělení, Ma - počítání do milionu, Ma - počítání nad milion, Ma - převody jednotek
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
50 Kč
Druh materiálu:
Hodnocení, Opakování, Pracovní list, Test
Téma:
Začátek šk. roku
Počet stránek:
20
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 12.94 MB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

použití: numerace do milionu, písemné algoritmy (sčítání, odčítání, násobení, dělení), rozvinutý zápis čísla, číslo a jeho zobrazení, porovnávání čísel, slovní úlohy, zlomky, převody jednotek

OBSAH MATERIÁLU:

4 oboustranné pracovní listy s řešením zejména početních úloh a sebehodnocením pro žáky
PL1: numerace do milionu – pamětné sčítání, odčítání, násobení a dělení, porovnávání čísel, písemné + - x :, zobrazení čísla na číselné ose, řazení čísel podle velikosti
PL2: čísla do milionu – čísla zadaná slovně a zapsaná číslicemi, rozvinutý zápis čísel, čísla hned před/hned za, čísla o n větší/menší, řády čísel (J, D, S …)
PL3: zlomky-  dělení celku na části, zápis vybarvené části celku zlomkem, výpočet části z celku, sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem
PL4: geometrie, převody jednotek– základní pojmy – bod, přímka, úsečka, konstrukce kružnice, obdélníku a čtverce, výpočet obvodu a obsahu (čtverec a obdélník), převody jednotek – délka, hmotnost, objem, čas

 

 UŽITÍ MATERIÁLU:

Materiál je vhodný pro opakování učiva matematiky ze 4. ročníku v průběhu měsíce září.

Na každý týden je vypracován jeden list.

Jedná se o pracovní listy se sebehodnocením.

Slouží ke zjištění znalostí žáků.

Doporučuji tyto testy nehodnotit, ale pouze je využít pro formativní hodnocení žáků – zvládl/nezvládl, doporučení a tipy pro další vzdělávání …