Tajemné číslo - 2. ročník

259
Předmět:
Matematika
Ročník:
2.
Učivo
Ma - počítání do 100
Fyzický produkt:
Ne
Cena:
30 Kč
Druh materiálu:
Hra, Opakování
Druh činnosti:
Luštění, Počítání, Pohyb
Typ hry:
Běhací aktivita
Téma:
Konec šk. roku
Počet stránek:
12
Typ souboru:
pdf
Velikost souboru: 499.62 KB
Přidat do košíku
Produkt je součástí těchto sad:

okruhy učiva:

číslo – jeho umístění na číselné ose, počet D a J, čísla sudá a lichá, násobky, sčítání, odčítání, polovina, čtvrtina, porovnávání čísel (menší/větší než), zaokrouhlování na desítky, počítání se závorkou, …

OBSAH MATERIÁLU:

 • 18 kartiček v barevném provedení, každá obsahuje 6 čísel a 3 indicie
 • 18 kartiček v čb provedení, každá obsahuje 6 čísel a 3 indicie
 • 18 kartiček zahrnuje čísla v oboru do 100
 • karta s řešením úloh

POPIS AKTIVITY:

 • Žáci obdrží hromádku kartiček.
 • Mohou pracovat samostatně nebo ve skupině.
 • Materiál lze použít i pro běhací diktát. Potom ve třídě umístíme předem vybrané kartičky.
 • Úkolem žáků je podle tří indicií určit tajemné číslo.
 • Indicie používají matematické termíny, se kterými se žáci v průběhu 2. ročníku seznámili.
 • Žáci si zároveň procvičují čtení s porozuměním.
 • Pokud kartičky zalaminujete, lze na ně psát (škrtat si vyloučená slova) fixou na mazací tabulku v případě individuální nebo skupinové práce.